Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Sekretariat

 

Selma Ravn 
Udlandsprovst


sr@dsuk.dk | +45 7026 1828

Overordnet ledelse af DSUK. Provstefunktion for alle præster (ekskl. Sydslesvig) herunder ansæt­telser og indsættelser af præster, faglig udvikling, arbejdsmiljø, MUS etc. Forhandling og mægling med råd og præster.
Gejstligt tilsyn i samarbejde med DSUKs biskopper. Bestyrelses­ og udvalgs­arbejde. Visioner og udvikling.Tommy Liechti
Administrationschef 

tl@dsuk.dk | +45 7026 1828

Administrativ chef, herunder ansvarlig for bestyrelsesbetjening. Sekretær for bestyrelsen. Ansvarlig for aftaler med kirkerne. Ansvar for repræsentantskabsmøder. Overordnet økonomiansvarlig her­under budgetter, regnskaber, mellemregninger og afrapporteringer. Leder af bogholderiet.


Pia Frederiksen
Løn og HR

pf@dsuk.dk | +45 7026 1828

Administration af løn, ferie, sygdom, dagpenge, pensionsordninger, udstationeringsforsikringer, ulykkesforsikringer og gruppelivsforsikringer mv. Indberetninger til SKAT, ATP, Virk, Danmarks Stati­stik. Administration og koordinering af flytninger.  Winnie Mendahl 
Bogholder

wm@dsuk.dk | +45 7026 1828

Ansvar for indbetalinger, udbetalinger og afstemninger bortset fra løn. Assistance til administra­tionschefen med opgaver som budgetopfølgning, ledelsesrapportering og årsregnskaber. Mellemregninger for alle kirker og afstemninger af konti.Margareta Bærentzen
HR og sekræter

mab@dsuk.dk | +45 7026 1828

Sekretær for udlandsprovst og administrationschef.  Personaleadministration, herunder stillingsop­slag, indhentning af attester, visumansøgninger, akkreditering til diplomatstatus, kgl. stadfæstelser, m.v.  Ansættelse af juniorassistenter.
Booking af rejser, adm. af kirkeskattefritagelser, kirkebogsfø­ring.  Opdatering af intranet/DAB.  Autorisering af KM-­adresser.Eva Ejdorf Brøsted 
Fundraiser og projektleder 

eb@dsuk.dk | +45 7026 1828

Ansvarlig og udførende ift. fundraising hos private, danske sogne, virksomheder, fonde mv. Råd og vejledning til DSUK kirker vedr. fundraising. Udvikling af nye fundraisingaktiviteter.Anne Meldgaard
Redaktør og kommunikationsmedarbejder

am@dsuk.dk | +45 7026 1828

Redaktør for NYT, webmaster på www.dsuk.dk, social media manager på Facebook og øvrige kana­ler. Udvikling af kampagner samt udfærdigelse af tryksager og markedsføringsmateriale generelt. Andre informationsopgaver og pressekontakt.
Maria Ødgaard Dalum (tiltræder medio august)
Udviklingskonsulent

mod@dsuk.dk | +45 7026 1828

Udviklingsopgaver, projekter og undersøgelser samt oplæg og rapporter

 


Vibeke Fenger 
Kontorassistent

vf@dsuk.dk | +45 7026 1828

Receptions­ og serviceopgaver, herunder telefon og post. Medvirken i fundraising. Ansvar for medlems-­ og adressedatabase. Koordinering af udstilling og foredrag.