Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Sekretariat

 

Udlandsprovst

Selma Ravn
sr@dsuk.dk
 | +45 7026 1828

Overordnet ledelse af DSUK. Provstefunktion for alle præster (ekskl. Sydslesvig) herunder ansæt­telser og indsættelser af præster, faglig udvikling, arbejdsmiljø, MUS etc. Forhandling og mægling med råd og præster.
Gejstligt tilsyn i samarbejde med DSUKs biskopper. Bestyrelses­ og udvalgs­arbejde. Visioner og udvikling.


Administrationschef

Tommy Liechti
tl@dsuk.dk
 | +45 7026 1828

Administrativ chef, herunder ansvarlig for bestyrelsesbetjening. Sekretær for bestyrelsen. Ansvarlig for aftaler med kirkerne. Ansvar for repræsentantskabsmøder. Overordnet økonomiansvarlig her­under budgetter, regnskaber, mellemregninger og afrapporteringer. Leder af bogholderiet.


HR og sekretær

Margareta Bærentzen
mab@dsuk.dk 
| +45 7026 1828

Sekretær for udlandsprovst og administrationschef.  Personaleadministration, herunder stillingsop­slag, indhentning af attester, visumansøgninger, akkreditering til diplomatstatus, kgl. stadfæstelser, m.v.  Ansættelse af juniorassistenter.
Booking af rejser, adm. af kirkeskattefritagelser, kirkebogsfø­ring.  Opdatering af intranet/DAB.  Autorisering af KM-­adresser.


Løn og HR

Pia Frederiksen
pf@dsuk.dk | +45 7026 1828

Administration af løn, ferie, sygdom, dagpenge, pensionsordninger, udstationeringsforsikringer, ulykkesforsikringer og gruppelivsforsikringer mv. Indberetninger til SKAT, ATP, Virk, Danmarks Stati­stik. Administration og koordinering af flytninger.  


Bogholder

Winnie Mendahl
wm@dsuk.dk | +45 7026 1828

Ansvar for indbetalinger, udbetalinger og afstemninger bortset fra løn. Assistance til administra­tionschefen med opgaver som budgetopfølgning, ledelsesrapportering og årsregnskaber. Mellemregninger for alle kirker og afstemninger af konti.


Fundraiser og projektleder

Eva Ejdorf Brøsted 
eb@dsuk.dk
 | +45 7026 1828

Ansvarlig og udførende ift. fundraising hos private, danske sogne, virksomheder, fonde mv. Råd og vejledning til DSUK kirker vedr. fundraising. Udvikling af nye fundraisingaktiviteter.


Redaktør og kommunikationsmedarbejder

Anne Meldgaard
am@dsuk.dk | +45 7026 1828

Redaktør for NYT, webmaster på www.dsuk.dk, social media manager på Facebook og øvrige kana­ler. Udvikling af kampagner samt udfærdigelse af tryksager og markedsføringsmateriale generelt. Andre informationsopgaver og pressekontakt.


UdviklingskonsulentMaria Ødgaard Dalum
mod@dsuk.dk | +45 7026 1828

Udviklingsopgaver, projekter og undersøgelser samt oplæg og rapporter.


Kontorassistent

 

Vakant
 

Receptions-­ og serviceopgaver, herunder telefon og post. Medvirken i fundraising. Ansvar for medlems-­ og adressedatabase. Koordinering af udstilling og foredrag.