STILLINGER | Danske Sømands- og Udlandskirker

Stillinger opslåes løbende her på siden, men også på Facebook. Hvis du følger os her på Facebook, kommer opslåede stillinger automatisk i din strøm.

Vi ansætter og udsender danske præster typisk i stillinger af 4-5 års varighed. 

Ved adskillige danske kirker i udlandet er der tilknyttet juniorassistenter og kirkeassistenter. Disse muligheder svarer til en volontørstilling med gode lommepenge og bolig til rådighed. Positionerne har forskellig varighed fra 6 md. til 2 år. Har du interesse i disse, kan du følge os på Facebooksiden "ungderude". Hvert forår sender vi ca. 10-12 unge ud i verden til de danske kirker.

 

Foto: Den danske kirke i Singapore.