JULEGUDSTJENESTER 2017 | Danske Sømands- og Udlandskirker

Her kan du hente en liste over årets danske julegudstjenester fra Ho Chi Mihn til Hamborg.
Listen er opsat efter kontinent, herefter by. Den opdateres løbende.

Generelt er gudstjenesterne på dansk, men enkelte holdes sammen med andre
skandinaviske kirker og enkelte på engelsk.

I Sydslesvig er der også en lang række danske gudstjenester. Dem kan du hente her:
21.-22. og 24. december
25. december
26. december