Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

ROTTERDAM | Sømandspræst søges til spændende embede

Sømandspræst søges til Den Danske Sømandskirke i Rotterdam 

Stillingen som sømandspræst ved sømandskirken i Rotterdam og præst for den danske menighed i Holland er ledig fra 1. juli eller 1. august 2018.

Du får mulighed for at bo i et andet land med nye og anderledes kulturer. Du får en spændende og afvekslende arbejdsdag, og du møder livet og menneskene på skibene i 
Europas største havn. Du møder desuden de danskere, der af forskellige grunde har valgt at bosætte sig i Holland.

Der er tale om en alsidig præstetjeneste som:

 • Sømandspræst i én af verdens største havne
 • Præst for den danske menighed i Rotterdam med udblik til Amsterdam og hele Holland
 • Formidler og underviser
 • Sjælesørger og samtalepartner
 • Aktiv medarbejder i en nyrenoveret kirkebygning i et godt samarbejde med assistenter og menighedsråd

Sømandspræsten har, sammen med medarbejderne, til opgave at besøge søfolk ombord på de danskflagede skibe. Besøget er et velfærdsarbejde med fokus på samtale. 
Dette sker i samarbejde med Seahealth & Welfare, som har en medarbejder i Rotterdam. Rotterdam havn har megen trafik og mange skibsanløb. 
Kirken besøgte 249 skibe i 2017.

Præsten er sognepræst for den danske menighed i Rotterdam. Her holdes gudstjenester på dansk samt almindelige kirkelige handlinger såsom dåb, konfirmation og begravelser. Derudover har præsten en vigtig funktion som vært i sømandskirken, der er mødested for danskere og dansksindede i Holland. Der foregår også en opsøgende virksomhed overfor danskere andre steder i Holland, bl.a. Amsterdam og Groningen, og nye muligheder afsøges løbende. 

Sømandskirken har en række aktiviteter: bogklub, foredrag, koncerter, udstillinger, børne- og ungdomsaktiviteter, seniortræf og danske traditionelle, folkelige arrangementer fx Sankt Hans. Der er flere familiearrangementer, bl.a. fastelavn og juletræsfest. Og der tages godt imod nye initiativer. 

Et af årets højdepunkter er to julemarkeder: et fælles nordisk julemarked i Amsterdam over to dage og et tredages julemarked i Rotterdam, hvor danskere fra hele Holland mødes og snakker, spiser og køber dansk. Julemarkederne er meget vigtige for kirkens økonomi, men også et godt arbejdsfællesskab og møde med mange frivillige. 

Sømandspræsten er daglig leder af arbejdet ved sømandskirken og forventes at være sparringspartner og igangsætter for både de ansatte og frivillige medarbejdere. 
Der er pt. 2 assistenter og 1 køkkenansvarlig på timebasis. 

Menigheden består, foruden de søfarende, af cirka 1.000 fastboende dansk-hollandske familier. Derudover er der en stor gruppe expat-familier, der er rejst til 
Holland på grund af arbejde. Også en del hollændere, med en særlig tilknytning til Danmark, gæster kirkens arrangementer.

Vi søger en præst, der:

 • Er teologisk velfunderet og kan formidle evangeliet på en inspirerende måde, så det relaterer sig til menighedens dagligdag og aktuelle emner i tiden 
 • Har en åben og gæstfri indstilling og kan håndtere at bo og arbejde under samme tag
 • Er fleksibel og kan samarbejde med de mange frivillige medarbejdere
 • Er velorganiseret og interesseret i at indgå i de mangfoldige aktiviteter, som er i sømandskirken
 • Vil være med til at udvikle sømandskirkens tilbud – fx mht. ungdomsarbejde
 • Er udadvendt og benytter sig af moderne medier til at holde kontakt med menigheden, fx e-mail, hjemmeside og Facebook
 • Kan indgå i et inspirerende og tæt samarbejde med et aktivt menighedsråd om kirkens dagligdag, fremtid og økonomi
 • Har lyst til, sammen med menighedsrådet, at tage del i at rejse midler til den daglige drift
 • Har blik for at sømandskirkens egne traditioner såvel som mod på nye tiltag
 • Vil være repræsentant for dansk kultur i Holland
 • Kan tackle den særlige omsorg for danskere i udlandet, når der opstår personlige problemer
 • Taler og skriver engelsk og er villig til at lære hollandsk i et vist omfang

Kirken og kirkens lokaler
Sømandskirken blev totalt renoveret i 2014 bl.a. ved hjælp af en donation fra Den A. P. Møllerske Støttefond. Den fremstår i dag med dejlige, lyse lokaler. 

Rotterdam
Rotterdam er en travl handelsby i det dynamiske, tætbefolkede Holland. Havnen er det økonomiske midtpunkt og spiller en central rolle for de 600.000 indbyggere. 
Byen tæller 173 nationaliteter og byder på meget spændende kunst, kultur, arkitektur og en international filmfestival. Byen blev ødelagt under 2. verdenskrig, men er i dag en moderne og fremtidsvendt storby, der også trækker mange danske studerende. Haag, Utrecht, Amsterdam og det belgiske Antwerpen ligger indenfor en times kørsel. 
Se mere på www.rotterdam.info. Fra Rotterdam er der 7 timers kørsel til den danske grænse. 

Præsteboligen 
Præsteboligen ligger på første sal i sømandskirken, hvor også øvrige medarbejderes boliger ligger. Det er en lys, nyrenoveret lejlighed med en stor stue, 3 værelser og et kontor. Lejligheden har en enestående udsigt over havneområdet, Coolhaven. 

Andet
Sømandspræsten holder årligt en dansk gudstjeneste i Gronningen og Duisburg.
Der lægges vægt på et lokalt samarbejde med nordiske kirker og med andre kirker i Rotterdam. 

Ansættelsesvilkår 

 • Præsten ansættes og udsendes af Danske Sømands- og Udlandskirker, DSUK Nærmere oplysninger om DSUK på www.dsuk.dk
 • Lønindplacering sker i Lønramme 16/31 i lov om tjenestemandslønninger 
 • Ansættelsen sker for en fireårig periode med mulighed for forlængelse 
 • Der er rådighedstillæg og et mindre udetillæg 
 • Ved ansættelse i en udlandskirke bevarer man fra folkekirken såvel tjenestealder som pensions¬alder. Ved senere ansættelse i folkekirken tillægges tjeneste¬tiden i DSUK
 • DSUK sørger for aftaler med SKAT, social sikring etc. og hjælper med alle nødvendige praktiske opgaver i forbindelsen med udsendelsen. DSUK står for flytning og rejse
 • Man har ret til en frirejse til Danmark for præsten med evt. familie hvert 2. år
 • Der findes udmærkede skole- og børnepasningsforhold i Rotterdam.

Andre oplysninger
Alle oplysninger om kirkens liv og dagligdag kan i øvrigt findes mere uddybet på kirkens hjemmeside www.kirken.nl. Derudover også facebooksiden: www.facebook.com/SoemandskirkenRotterdam.

Nærmere oplysninger fås hos formanden for menighedsrådet Birgitte Bach, tel. +31 618702527, mail formanden@kirken.nl  og hos udlandsprovst Pia Sundbøll, tlf. 70 26 18 28, mail: ps@dsuk.dk 
Tilsynsførende biskop er Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen, tlf. 33 47 65 00, mail: PESJ@km.dk.

Ansøgningsfrist:  15. marts 2018 kl. 13.00
Ansøgning inkl. CV og en prædiken over selvvalgt evangelietekst sendes pr. mail til Margareta Bærentzen på mab@dsuk.dk

 

fotos: Bo Nygaard Larsen / Dreamstime

Holland

Kirken med egen landgangsbro og boliger på toppen

Kirkerummet, renoveret i 2014

Rotterdam skyline

Den Haag, en times kørsel fra kirken

Utrecht, en times kørsel fra kirken