SØFART | Danske Sømands- og Udlandskirker

Siden 1867 har danske sømandspræster og deres assistenter ydet en velfærdsopgave overfor søfolk på danskflagede skibe. Tidligere kom søfolkene meget i sømandskirkerne, i dag er det i højere grad kirkernes medarbejdere, der går ombord på skibene. Ind i mellem bliver der tid til en køretur i byen i sømandskirkens bil. 

Indsatsen følger udviklingen i søfarten. Dvs. at sømandskirker er åbnet og lukket gennem årene, som det har været relevant. I dag er der fx ikke længere en sømandspræst i Hull, Nordengland, hvorimod præsten i Dubai har startet besøgsarbejde på havnen Jebel Ali.

Aktuelle havne 2019

7 sømandskirker og sømandspræster i Gøteborg, Hamborg, Rotterdam, AlgecirasJebel Ali (Dubai), Hong Kong og Singapore.

1 sømandsklub i Tanjung Pelepas knyttet til kirken i Singapore.

5 skibsbesøgende assistenter i Hamborg, Rotterdam, Hong Kong, Singapore og Pelepas.

Kontaktdata finder du ved at klikke herover på det ønskede sted.

Koordinering

Skibe og søfolk er altid velkomne til at henvende sig direkte til sømandskirkerne med forespørgsler om besøg, udflugter eller andet, som vi kan være behjælpelige med. Sømandspræster og assistenter gør et stort opsøgende arbejde for at tilrettelægge skibsbesøg og tjekker løbende skibslister over forventede skibsanløb.

Årligt besøger sømandspræster og assistenter omtrent 1300 skibe, svarende til over halvdelen af de skibe, der anløber i de otte havnebyer. 

Sammenhængen 

Alle sømands- og udlandskirker fungerer som selvstyrende og selvejende enheder, og de lokale kirkeråd er ansvarlige for kirkernes økonomi. I udgangspunktet er kirkerne selvfinansierede, men Danske Sømands- og Udlandskirker bidrager med mellem 90 og 100 procent af sømandspræsternes løn og lønninger til de fleste assistenter. 

De øvrige omkostninger: Bolig, bil og anden drift finansieres af den danske menighed omkring kirken.
I kirken sælger man danske madvarer, arrangerer events og giver sprogundervisning. Julebasaren er den helt store indtægtskilde, hvor en stor gruppe af frivillige stiller op for at støtte kirken. 

 

På de enkelte steder er der mere eller mindre søfartsindsats hhv. menighedsarbejde. Kirkernes økonomi, udover løntilskud, fremkommer ved arrangementer og event, hvor der sælges fx smørrebrød og andre savnede, danske specialiteter. Julebasaren er den helt store indtægtskilde, hvor et utal af frivillige stiller op for at støtte kirken.

Sømandspræst på aftenarbejde. Rotterdam 2017.