Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2023

Vi glæder os til årets repræsentantskabsmøde, som finder sted på Hotel Nyborg Strand lørdag 26. august. 

Indkaldelser til repræsentanter er udsendt i maj og invitationer til gæster i juni. Har du spørgsmål om deltagelse, bedes ud kontakte os på 7026 1828. Deltagelse er gratis for medlemmer af DSUK.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet

  1. Valg af dirigent og orientering om stemmetællere

  2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for arbejdet i det forløbne år

  3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab for 2022

  4. Indkomne forslag

  5. Godkendelse af handlingsplan for 2024 og rammebudget

  6. Valg af formand samt øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

  7. Valg af statsautoriseret revisor

  8. Eventuelt

Bestyrelsens årsberetning, det reviderede årsregnskab samt forslag til det kommende års rammebudget og handlingsplan lægges på DSUK.dk og udsendes til repræsentantskabets medlemmer senest 4 uger før mødet.

Forslag til kandidater til formandsposten eller til bestyrelsen, samt andre forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 6 uger før mødet, dvs. senest lørdag den 15. juli.

Opstilling til bestyrelsen, herunder formandsposten, skal være underskrevet af mindst 6 repræsentantskabsmedlemmer udover den opstillede kandidat.

Foreløbigt kan dette oplyses vedr. bestyrelsesvalget: På valg er Anne E. Jensen, Inge Kjær Andersen, Dorte Bille Harding og Hans M. Janus. De fire nævnte modtager genvalg.

Anne E. Jensen er opstillet af bestyrelsen som formandskandidat og Inge Kjær Andersen, Dorte Bille Harding og Hans M. Janus er opstillet af bestyrelsen som bestyrelseskandidater.

En liste over forslag og opstillede kandidater vil fremgå af denne side efter fristens udløb, og en oversigt over medlemmer af repræsentantskabet opdateres løbende og kan ses her.