AKTUELLE HAVNE

Her finder du os

6 sømandskirker og sømandspræster i GøteborgHamborgRotterdamAlgecirasHong Kong og Singapore.

1 sømandsklub i Tanjung Pelepas knyttet til kirken i Singapore.

5 skibsbesøgende assistenter i Hamborg, Rotterdam, Hong Kong, Singapore og Pelepas (vakant).

Klik på den ønskede havn for at finde vores kontaktoplysninger.

Koordinering

Skibe og søfolk er altid velkomne til at henvende sig direkte til sømandskirkerne med forespørgsler om besøg, udflugter eller andet, som vi kan være behjælpelige med. Sømandspræster og assistenter gør også et opsøgende arbejde for at tilrettelægge skibsbesøg.

Årligt besøger sømandspræster og assistenter ca. 1.300 skibe, svarende til over halvdelen af de skibe, der anløber i de syv havnebyer.

Sammenhængen 

Alle sømands- og udlandskirker fungerer som selvstyrende og selvejende enheder, og de lokale kirkeråd er ansvarlige for kirkernes økonomi. Kirkerne er selvfinansierede, men Danske Sømands- og Udlandskirker bidrager med 90 og 100 % af sømandspræsternes løn og lønninger til de fleste assistenter. 

De øvrige omkostninger: Bolig, bil og anden drift finansieres af den danske menighed omkring kirken.

På de enkelte steder er der mere eller mindre søfartsindsats hhv. lokalt menighedsarbejde. Kirkernes økonomi, ud over løntilskud, fremkommer ved arrangementer og events, hvor der sælges fx smørrebrød og andre savnede, danske specialiteter. Julebasaren er den helt store indtægtskilde, hvor et utal af frivillige stiller op for at støtte kirken.

Chat med en sømandspræst