SØFARTSRAPPORT

Nærvær på nye måder

Med støtte fra Torm Fonden har Danske Sømands- og Udlandskirker fra efteråret 2018 til efteråret 2019 udarbejdet en undersøgelse af sømandskirkernes indsats for de søfarende og søfolks efterspørgsel til sømandskirkerne.

Undersøgelsen har udmøntet sig i rapporten 'Nærvær på nye måder' samt en række nye initiativer, bl.a. chattilbuddet Samtaler til Søs , hvor du som søfarende anonymt kan chatte med nuværende og tidligere sømandspræster om alt - ligesom når de besøger dit skib.

Rapporten blev lanceret på International Seafarers Day 2020  hos Danske Rederier med deltagelse af en række relevante interessenter. I videoen herunder giver erhvervsminister Simon Kollerup sin opbakning til rapporten såvel som pilotprojektet Samtaler til Søs .

 

Erhvervsministeren bakker op

Lancering af søfartsrapport 2020