Bestyrelse | Danske Sømands- og Udlandskirker

Formand

Tidl. medlem af
Europa-Parlamentet Anne. E. Jensen 
Kystvejen 2 
4400  Kalundborg

Tlf | Mail 
+45 2940 9555 
annee.jensen@kalundborg.dk

Valgt på repræsentantskabsmøde 2014, 2017


Næstformand

Udviklingskonsulent Inge Kjær Andersen
Sofieholm 5
9270 Klarup

Tlf | Mail  
+45 6171 0656
inkjan@gmail.com

Valgt på repræsentantskabsmøde 2014, 2017


Medlem

Pastor Carl Bjarkam
252, Oud Metha Road
P.O. Box 2404, Dubai, UAE

Tlf | Mail  
+971 50 119 0368
dubai@dsuk.dk

Medarbejdervalgt 2016, 2017


Medlem

Direktør Bjarne Tvilde
Ved Højmosen 143
2970 Hørsholm

Tlf | Mail 
+45 23200372
btvilde@gmail.com

Udpeget af Dansk Rederiforening 2014


Medlem

Provst Carsten Bøgh Pedersen
Præstevej 1
9560 Hadsund

Tlf | Mail
+45 9857 1352
cabp@km.dk

Udpeget af Landsforeningen af Menighedsråd 2013, 2017


Medlem

Tidl. Skoleinspektør Ole Stevns
Dannebrogsgade 56
9700 Brønderslev

Tlf | Mail
+45 2071 3046
o.stevns@gmail.com

Valgt på repræsentantskabsmøde2013, 2016, 2018


Medlem

Tidl. direktør Anders Molt Ipsen
Stauffenbergstr. 5
D-24937 Flensborg

Tlf | Mail
+49 177 323 5455
moltipsen@gmail.com

Udpeget af Kirkerådet i Sydslesvig 2019


Medlem

Tidl. Ambassadør Per Poulsen-Hansen
Margrethevej 27
2900 Hellerup

Tlf | Mail 
+45 3961 1192
perpoulsenhansen@gmail.com

Valgt på repræsentantskabsmøde 2015, 2018


Medlem

Pastor Finn Egeris
Adelbyer Kirchenweg 34
D-24942 Flensborg
Tyskland

Tlf | Mail
+49 461 25299
egeris@kirken.de

Medarbejdervalgt 2014, 2017


Medlem

Sognepræst Anders Vestergaard
Randersgade 3, 2.
2100 København Ø

Tlf | Mail
+45 2856 1809
av@km.dk

Valgt på repræsentantskabsmøde 2010, 2013, 2016, 2018


Medlem

Adm. direktør og iværksætter Line Kofoed
Postbus 660
3000 AR Rotterdam, Holland

Tlf | Mail 
+31 71 5815 621
kofoed.line@gmail.com

Valgt på repræsentantskabsmøde 2017


Medlem

Formand for kirkerådet i Luxembourg Karina Sillesen Elmquist
Auf Rubersberg 8
D-54441 Wellen

Tlf | Mail 
+352 691 108118 / +49 6584 993777
karinasillesen@gmail.com

Valgt på repræsentantskabsmøde 2017


Medlem

Biskop Peter Skov-Jakobsen
Nørregade 11, st.
1165 København K.

Tlf | Mail
+45 3347 6500
pesj@km.dk

Tilsynsførende biskop, født medlem


Medlem

Biskop Marianne Christiansen
Ribe Landevej 37
6100 Haderslev

Tlf | Mail
+45 7452 2025
mch@km.dk

Tilsynsførende biskop, født medlem


Medlem

Biskop Marianne Gaarden
Østre Allé 2
4800 Nykøbing F.

Tlf | Mail
+45 5485 0211
lfstift@km.dk

Tilsynsførende biskop, født medlem


 

Suppleant

Hans Mørk Janus

Tlf | Mail 
info@villa-st-jeannet.com


Suppleant

Jens-Peter Hoe Lorentzen

Tlf | Mail 
lorentzen.dragoer@gmail.com