SYDAMERIKA

Danske emigranter og deres efterkommere

Den første danske menighed i Argentina blev etableret i Tandil for mere end 150 år siden. I 1920'erne sørgede foretagsomme danskere for etablering af en dansk kirke i Buenos Aires, og flere menigheder fulgte i det argentinske. I dag holder efterkommere og dansksindede ved deres ophav gennem kirkeliv og vedligeholdelse af danske traditioner. Gudstjenesterne er ikke længere på dansk, da majoriteten nu er spansktalende.

Protestantiske præster ansættes af menighederne lokalt og er under dansk biskoppeligt tilsyn fra Danmark.

DSUK har haft flere argentinske præster på besøg i Danmark. Under disse besøg har der været tilrettelagt et program, der giver dem indsigt og netværk i forhold til dansk liturgi og gudstjenestetradition.

Ønsker du at vide mere om danske netværk i Argentina , kan du finde yderligere information på Udenrigsministeriets hjemmeside.