Medlem

Marianne Gyldenkærne
Valgmenighedspræst, tidligere præst i Sydslesvig og Paris
formand for DSUK's stiftsbestyrelse i Viborg

Tlf | Mail
+45 2856 1809
mariannegyldenkaerne@gmail.com

Valgt på repræsentantskabsmøde 2022