Udvalg

Udvalg under bestyrelsen

DSUKs bestyrelse består af 15 personer med forskellig baggrund. De mødes fem gange årligt og tager sig af den øverste ledelse af organisationen.

Bestyrelsens medlemmer er valgt på repræsentantskabsmødet, valgt af DSUKs ansatte, udpeget af organisationerne eller har en opgave som tilsynsførende biskop.

Bestyrelsen har desuden nedsat et personale- og ansættelsesudvalg:

Anders Vestergaard, formand                                            
Hans M. Janus
Marianne Gyldenkærne
Leise Christensen
Udlandsprovsten