Langt væk, men ikke alene

Historie
De danske sømandskirker har siden 1867 betjent søfolk i hele verden ud fra mottoet ”Langt væk, men ikke alene”. Kirkerne har løbende fulgt med søfarendes udvikling og etableret nye kirker eller lukket ned ud fra kongstanken om, at være der, hvor danske skibe og danske søfarende er. Igennem tiden har der været sømandskirker i 24 forskellige havnebyer (se kort huerunder). I dag er der seks sømandskirker og én sømandsklub.

Tidligere kom søfolk i sømandskirkerne, men i dag er det i højere grad kirken, der kommer til skibene. I dag besøger sømandspræster og assistenter ca. 1.300 skibe årligt, svarende til over halvdelen af de skibe, der anløber i de syv havnebyer.

Du finder en kronologisk tidslinje over sømandskirkerne her

Organisering og drift
Alle sømands- og udlandskirker fungerer som selvstyrende og selvejende enheder, og de lokale kirkeråd er ansvarlige for kirkernes økonomi. Kirkerne er selvfinansierede, men Danske Sømands- og Udlandskirker bidrager med 90 og 100 % af sømandspræsternes løn og lønninger til de fleste assistenter. 

De øvrige omkostninger såsom bolig, bil og anden drift finansieres af den danske menighed omkring kirken. Kirkernes økonomi, ud over løntilskud, skabes ved arrangementer og events, hvor der sælges fx smørrebrød og andre savnede, danske specialiteter. Julebasaren er den helt store indtægtskilde, hvor et utal af frivillige stiller op for at støtte kirken og dermed indsatsatsen for søfarende.

”I fremmed havn”
Bogen "I fremmed havn" (2016) er skrevet og fotograferet af hhv. journalist Lone Kühlmann og fotograf Tine Haarden efter deres besøg i samtlige sømandskirker. Ud fra samtaler om både livet på søen og i kirkerne har Kühlmann og Haarden skabt en både underholdende og oplysende bog. 

Bogen findes både på dansk og engelsk. Den er på 267 sider og rigt illustreret med Tine Haardens fængende billeder. ​Prisen er 399,- + forsendelse. Køb den i vores webshop.