Historie

For danskere uden for landets grænser

Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) blev stiftet d. 1. januar 2004 som følge af en fusion mellem Dansk Kirke i Udlandet og Dansk Sømandskirke i fremmede Havne.

48 danske sømands- og udlandskirker ligger for tiden spredt ud over hele kloden i storbyer med mange danskere bosat og i havnebyer med stort dansk skibsanløb samt i Sydslesvig.

Du finder danske sømands- og udlandskirker i Europa, Asien, Australien, USA, Canada og Argentina.

Hver kirke har én eller flere danske præster ansat til at sikre kirkelig betjening - efter folkekirkens skik og praksis - af danskere uden for landets grænser.

Fra sømandskirkerne i de store havnebyer udføres en omfattende besøgsvirksomhed på danske skibe, der anløber de store verdenshavne.

Danske Sømands- og Udlandskirker ledes af en bestyrelse. Den hjemlige administration tæller ni ansatte med pastor Selma Ravn i spidsen som udlandsprovst/generalsekretær.

Langt den væsentligste del af udgifterne dækkes af indsamlede midler og menighedernes egne bidrag, mens en bevilling på finansloven sikrer tilskud af en størrelsesorden, som dækker en væsentlig del af lønudgifterne.

Nysgerrrig efter at vide mere?

Læs om Sømandskirkens historie 

Læs om Udlandsskirkens historie