Historie

For danskere uden for landets grænser

Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) blev stiftet d. 1. januar 2004 som følge af en fusion mellem Dansk Kirke i Udlandet og Dansk Sømandskirke i fremmede Havne.

42 danske præster og 10 assistenter samt en forstander er for tiden udsendt til storbyer med mange danskere bosat og havnebyer med stort dansk skibsanløb samt i Sydslesvig.

Du finder danske sømands- og udlandskirker i Europa, Asien, Australien, USA, Canada og Argentina.

Hver kirke har en dansk præst og evt. en assistent ansat til at sikre kirkelig betjening - efter folkekirkens skik og praksis - af danskere uden for landets grænser.

Fra sømandskirkerne i de store havnebyer udføres en omfattende besøgsvirksomhed på danske skibe, der anløber de store verdenshavne.

Danske Sømands- og Udlandskirker ledes af en bestyrelse. Den hjemlige administration tæller 11 ansatte med pastor Selma Ravn i spidsen som udlandsprovst/generalsekretær.

Langt den væsentligste del af udgifterne dækkes af indsamlede midler og menighedernes egne bidrag, mens en bevilling på finansloven sikrer tilskud af en størrelsesorden, som dækker en væsentlig del af lønudgifterne.

Nysgerrrig efter at vide mere?

Læs om Sømandskirkens historie 

Læs om Udlandsskirkens historie