Repræsentantskab

Sammensætning

Op til 144 personer har sæde i DSUKs repræsentantskab. 50 vælges ved årsmøder i stifterne, 18 udpeges af organisationer og 50 af kirkerne i udlandet. Endvidere er de 15 medlemmer af bestyrelsen også medlemmer af repræsentantskabet, ligesom Sydslesvigs 11 medlemmer af Kirkerådet indgår. 

Repræsentantskabet vælger formand og bestyrelse og godkender bestyrelsens beretning, årsregnskab samt budget på det årlige møde. 

Repræsentantskab