Projektleder

Pia Hansen
ph@dsuk.dk | +45 7026 1828

Projektleder på det 3-årige "SøfartsNetværket", som skal arbejde med sømandskirkernes formidling til gavn for søfarende og med en særlig opmærksomhed på unge og overgangen fra søfartsskolerne til det maritime arbejdsliv.

Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.