Aarhus Stift

Formand  
Kate Hornbek
katehornbek@hotmail.com

Mikael Byrial Jensen (næstformand)

Eskild Pedersen 

Gunnar Kasper Hansen 

Inger Lise Johansen (sekretær) 

Torben Hartmann (kasserer)

Jens Christian Nedergaard Justesen (suppleant)