Aarhus Stift

Formand  
Kate Hornbek
katehornbek@hotmail.com

Mikael Byrial Jensen (næstformand)

Torben Hartmann (kasserer)

Simon Kangas Larsen (sekretær)

Gunnar Kasper Hansen 

Lars Ulrich Kofoed

Karen-Marie Christiansen

Jens Christian Nedergaard Justesen (suppleant)

Inger Lise Johansen (suppleant)