Foredragsholdere

Foredragsholdere 2024

Barbara Jensen, tidl. ungdomsassistent ved den danske kirke i Sydney
Emne: Jeg er vokset op med DSUK og kender organisationen som både bruger og ansat. Min identitet er præget af en opvækst som udlandsdansker, hvor kirken blev det naturlige samlingspunkt for familien. Jeg har boet både i London og New Zealand, hvor jeg benyttede mig af DSUK som bruger. I 2011-2012 var jeg ansat i Sydney som ungdomsassistent. Senest har jeg været teologisk praktikant i Sømandskirken i Hamborg. 

Barbara bor i Valby og kan bookes i hele landet. 

Birgitte Saltorp, tidl. præst ved den danske kirke i Vancouver
Emner: Blandt danske på Nordamerikas vestkyst. De har forladt Danmark, men Danmark har ikke forladt dem, og derfor er kirken en hjertesag for gamle danskere og deres efterkommere. Birgitte Saltorp fortæller om gammelt og nyt, om hvad den danske kirke har at bidrage med på fremmede kyster, og hun krydrer det med historier om nogle af dem, som rejste ud.

Birgitte bor i Dianalund.

Jens Barfod, tidl. sømandspræst i Lissabon, præst i Schweiz og vikarierende sømandspræst i Rotterdam
Jens bor i Humlebæk (benytter bil).

Carl-Gustav Christensen, dansk præst i Edmonton 2008 - 2015
Emne: Dansk præst i Canada. 7 år som præst ved den danske kirke i Edmonton i det vestlige Canada.

Carl-Gustav bor i Karup og kan bookes i Jylland (bil).

Jesper Engholm, sognepræst, tidl. præst ved den danske kirke i Sydney
Emne: Om at være fremmed og om at finde hjem. De danske sømands- og udlandskirker har en ambition om at være ”hjemme” for danskere i det fremmede. I en globaliseret verden, der hastigt forandrer sig, kan man hurtigt miste sin fornemmelse for, hvor ens rødder er, hvor man hører til. Kirkerne i udlandet bidrager med deres arbejde til, at danskerne kan fastholde deres identitet – religiøst, kulturelt, sprogligt og socialt. Jesper Engholm har en baggrund som præst for de danske menigheder i Australien fra 2005 til 2012 og giver med erfaringerne derfra en personlig beretning om at føle sig fremmed og at finde hjem.

Jesper bor i Valby og kan bookes på Sjælland og i Nordjylland (bil).

Kirsten og Jørgen Flensted-Jensen, tidl. præstepar i Grimsby, Canada
Emne: Præstefolk blandt danskere og udvandrere i Canada – inkl. film.

Kirsten og Jørgen bor i Tommerup og kan bookes i hele landet (bil). 

Gustav Schmidt Hansen, maskinmester
Emner: Mine 40 år i Det Blå Danmark | Danskere i Argentina | ​De danske krigssejlere 1939-45.
Udlært smed, værnepligt i søværnet. Herefter tog jeg til søs. Foredraget handler om 40 år i den maritime branche. Oplevelser med piratuvæsenet, sejlads i krigsområder. Reparationer i orkanvejr, Issejlads i Canada. Rederikontor, udstationeringer,  norsk slæbebåd, færgesejlads mm. 

Gustav bor i Kolding og kan bookes i hele landet (bil). 

Else Hviid, præst ved St Katharine’s danske kirke, London 2008 - 2016
Emner: Rummelig og folkelig – kulturkristendom som folkekirkens udfordring og mulighed.
Den danske kirke i London – kirke, kultur og købmandsbutik. Om at være kirke på markedsvilkår.
Den uprofessionelle kirke. Om frivillighed, folkelighed og kunsten at nøjes med mindre end det sublime.

Else bor i København og kan bookes i hele landet. 

Carl Christian Jessen
Emner: Canada – kort og godt. Dansk vikarpræst i Edmonton og Toronto.
Biskop i grænselandet – Theodor Kaftan 1847 – 1932
Du skønne land. Erindringer til dato, fra det sønderjyske
Kirken i verden. Mission, diakoni, økumeni med egne erfaringer

Carl Christian bor i Frederikshavn og kan bookes i hele landet (bil/tog/fly). 

Mads-Bjørn Jørgensen
Emner: Dansk præst i Schweiz. Vinterpræst på Solkysten.

Mads-Bjørn bor på Frederiksberg og kan bookes i hele landet. 

Hjørdis Kjærgaard, sognepræst, tidl. sømandspræst i Hull
Emner: Præst i udkanten: Sømandspræst i Hull | Dansk/færøsk sømandspræst i Hull

Hjørdis bor i Herlev og kan bookes i København og på Sjælland (tog/bil/cykel). 

Preben K. Mogensen, sognepræst i Midt- og Sydangel danske menighed, Sydslesvig
Emne: Præst i Canada og Sydslesvig – historisk og aktuelt

Preben bor i Flensborg og kan bookes i hele landet (bil). 

Eskild S. Pedersen, tidl. sømandspræst i Rotterdam, Singapore og dansk præst i Luxembourg
Emner: Med sømandspræsten på job | Mennesker og begivenheder, jeg aldrig glemmer | Hvor danske end i verden bor, bør den danske kirke være | DSUK – den danske folkekirke i udlandet (en diskussion om DSUKs placering i spændingsfeltet mellem privat organisation og officiel dansk folkekirke)

Eskild bor i Aarhus og kan bookes i hele landet (bil/tog/fly). 

Margith Pedersen, tidl. Generalsekretær, DSUK
Emner: Folkekirken rækker ud over Danmarks grænser gennem DSUK | Glimt fra livet i de danske sømands- og udlandskirker | Et generelt foredrag og introduktion til arbejdet i forskellige typer af menigheder (med power point) | DSUK og folkekirken – to sider af samme sag | Om forskelle og ligheder i kirker og menigheder ude og hjemme (med power point) | Ildsjæle i sømands- og udlandskirkerne bærer det hele | Om mødet med mennesker i sømands- og udlandskirkerne

Margith bor i Haslev og kan bookes i hele landet (bil/tog/fly). 

Rikke Aagaard Nielsen, tidl. præst i Edmonton og tidl. medlem af DSUK’s bestyrelse
Emner: Præst i Canada

Rikke bor i Mesinge og kan bookes i hele landet (bil). 

Finn Egeris Petersen, præst ved Sct. Jørgen/Mørvig danske kirke, Flensborg
Emner: Den danske menighed i Paris 1660 – 2000 | Om at være dansker i Frankrig

Finn bor i Flensborg og kan bookes i Jylland og på Fyn (tog/bil). 

Nils og Lajla Roland
Emner: Et år som dansk præstepar i Canada

Nils og Lajla bor i Nykøbing F og kan bookes i Lolland-Falster og Roskilde stifter (bil). 

Ole Stevns, tidl. skoleinspektør, tidl. medlem af DSUKs bestyrelse
Emner: Kirken i Bruxelles i ord og billeder | Generelt om DSUKs arbejde i det fremmede – om glæder, muligheder og problemfelter | Det kirkelige/folkelige arbejde syd for grænsen

Ole bor i Brønderslev og kan bookes i hele landet (bil/tog/fly). 

Christian Ulrich Terp, Tidl. præst for Slesvig danske menighed, Sydslesvig
Emner: På den anden side – om dansk kirkeliv i Sydslesvig og på folkekirkelig vis | Vi som blev glemt – om Danmarks glemsomhed for sit mindretal | Præst og soldat – om folkekirkens tjeneste i forsvaret

Christian bor i Tim og kan bookes i Ribe, Haderslev, Aarhus og Københavns stifter (bil, tog). 

Frede Tramm
Emner: Når pastoratet er en verdensdel – en pensioneret præst på vikararbejde i Australien

Frede bor i Faxe og kan bookes i Roskilde stift (bil). 

Anders Vestergaard, sognepræst, medlem af DSUKs bestyrelse, tidl. præst/assistent ved Sømandskirken i Hull
Emner: Erfaringer fra Sømandskirken i Hull | Danskerne i udlandet | Ungdomsarbejde | Rammerne for DSUKs organisation, herunder den overordnede udvikling og udfordringer

Anders bor i København og kan bookes i Nordsjælland. 

Ingolf Zeuch, maskinchef
Emner: Livet ombord på verdens største containerskibe | Hvordan får man en multikulturel arbejdsplads til at fungere? DSUKs rolle for søfarende

Ingolf bor i Augustenborg og kan bookes i hele landet (bil). 

Malene Bendtsen, præst v. Den Danske Kirke i Paris

Emne: Herfra min verden går - om at drage ud i verden. Et foredrag om at være dansk kirke midt i Paris. Om at være til stede i en åbenhed ud mod verden, om at være både ritualrum, kirkerum, forsamlingshus, kultur- og traditionsfællesskab og ikke mindst mødested for danskere i udlandet. Hvorfor er det så vigtigt at mødes? Hvad binder os sammen? Hvad tager vi med hjemmefra?

OBS: Malene bor i Paris og kan kun bookes, når hun er i Danmark (hele landet). 

Kresten Drejergaard, biskop emeritus

Emne: Dansk præstepar i Schweiz - om tiden i Geneve. 

Kresten bor i Odense og kan bookes på Fyn. 

Flemming Kloster Poulsen, tidl. præst i London (dog først fra 2025) 

Emne: "At rejse ud og finde hjem - en fortælling om syv år som præst i udlandet". Efter mange år som præst i folkekirken skiftede jeg spor og blev en årrække præst og daglig leder ved Den danske Kirke i London samt social attaché ved Den danske Ambassade. Med udgangspunkt i årene fortæller jeg om at skifte spor, forlade det vante og rejse ud. Om at være fejlplaceret det rigtige sted. Om udlandskirken som mødested med mening og fællesskab. Om sprogets og traditionernes og troens betydning set i udlandets spejl. Om glæden ved at mærke sine rødder midt i en globaliseret multi-alting verden. Og hvad danskerne kan lære af udlandskirkerne. Tilsammen en personlig fortælling om at rejse ud og finde hjem. 

Flemming bor i Randers. 

Ulrik Møller, bosiddende i Luxembourg og tidl. medlem af kirkerådet dér

Emner: Om at bedrive kirke i udlandet, og hvordan det er at være kirke i det ukendte. Hvordan lede ens menighed til at træde ud af deres komfortzone? Baseret på erfaringer fra Den Danske Kirke i Luxembourg.

Ulrik kan bookes, når han er i Danmark - ofte omkring påske og august-september. 

Opdateret april 2024