Viborg Stift

Formand  
Marianne Nørgaard Gyldenkærne 
mariannegyldenkaerne@gmail.com

Egon Espersen (næstformand)

Ane-Marie Fuglsang Breum (kasserer)

Marlene Sigh (sekretær)

Aage Gildam (medlem)

Ole B. Sørensen (Viborg Stiftrådsrepræsentant)

Hans Vestergaard Jensen (suppleant)