Langt væk, men ikke alene

Vi holder os løbende ajour med viden og er i dialog med relevante aktører inden for søfart.

Sea, Health and Welfare (SHW)
Danske Sømands- og Udlandskirker har et tæt samarbejde med Sea Health and Welfare, som arbejder for at sikre de søfarendes velfærd og arbejdsmiljø om bord. SHW tilbyder en helpline, hvis du oplever chikane eller mobberi til søs. Find den her.

SøfartsNetværket
I forlængelse af rapporten er der med midler fra Den A.P. Møllerske Støttefond igangsat et 3-årigt projekt i 2023, der skal fremme trivsel med en målrettet indsats overfor unge søfartsstuderende. Vil du vide mere om projektet, så kontakt projektleder Pia Hansen her.

I vores blad NYT skriver vi om søfartsindsatsen. Du kan læse det seneste søfartsnummer her.

Søfartsrapporten ”Nærvær på nye måder”
Med støtte fra Torm Fonden har Danske Sømands- og Udlandskirker fra efteråret 2018 til efteråret 2019 udarbejdet en undersøgelse af sømandskirkernes indsats for de søfarende og søfolks efterspørgsel til sømandskirkerne. Rapporten blev lanceret på International Seafarers Day 2020 hos Danske Rederier med deltagelse af en række relevante interessenter. Læs den herunder.