Løn og HR

Lisbeth Johansen
lj@dsuk.dk | +45 7026 1828

Administration af løn, ferie, sygdom, dagpenge, pensionsordninger, udstationeringsforsikringer, ulykkesforsikringer og gruppelivsforsikringer mv. Indberetninger til SKAT, ATP, Virk, Danmarks Stati­stik. Administration og koordinering af flytninger.