ASIEN

Langt væk hjemmefra

Vores tilstedeværelse i Asien går hånd i hånd med de store internationale havne, hvor danskflagede skibe sejler til. Danske virksomheder med datterselskaber og anden aktivitet i denne verdensdel bidrager også til efterspørgsel på dansk kirkeliv og sociale samlingspunkter.

Du finder os pt. i Hong Kong , Thailand og Singapore (hvorfra præsten også betjener Pelepas ). Vi samarbjder på forskellig vis med havnene og sømandscentrene i det omfang, det er muligt. I Singapore har vi vores egen kirkebygning.