Søren Thuen
Head of Safety, Nautical & Assurance, A.P. Møller Mærsk

Tlf | Mail 
+45 6120 4720
soren.thuen@maersk.com

Udpeget af Dansk Rederiforening 2023