Dåb

Få dit barn døbt i udlandet

Dåb i en sømands- og udlandskirke kan ske ved henvendelse til præsten i den pågældende kirke. Dåb kan også ske i enhver evangelisk-luthersk kirke.

Du skal være opmærksom på, at barnet ved dåb i udlandet ikke automatisk bliver medlem af Den danske Folkekirke. Dette kan ske, når jeres barn ved indrejse/hjemflytning til Danmark får et dansk personnummer og ved forevisning af dåbsattest registreres som medlem af folkekirken.