Vielse og kirkelig velsignelse

Bliv velsignet i udlandet

Alle danske udlandspræster kan foretage kirkelig velsignelse, men danske præster i udlandet har ikke dansk vielsesmyndighed.  Dog har nogle præster en vielsesmyndighed lokalt. Såfremt et dansk par medbringer en ægteskabsattest, kan præsten vie dette par. Derefter skal parret henvende sig til Borgerservice i hjemkommunen i Danmark for at få vielsen registreret. Først da er vielsen gyldig i Danmark.

Har I tanker om at lade jer vie i udlandet, opfordrer vi til, at I henvender jer til den lokale udlandspræst tidligst muligt.