JOB HOS DSUK

Vil du arbejde for os?

Stillinger opslåes løbende her på siden, på Facebook og LinkedIn.

Vi ansætter og udsender danske præster til de danske kirker ude i verden og til Sydslesvig. Nogle steder opererer vi med volontørpræster (ulønnede med diæter og bolig).

Flere steder er der tilknyttet juniorassistenter og kirkeassistenter. Det er volontørstillinger med gode diæter og bolig til rådighed. Positionerne har forskellig varighed fra 6 md. til 2 år. Se mulighederne på Facebooksiden "ungderude"

AT VÆRE PRÆST I UDLANDET

LEDIGE STILLINGER