ARV OG TESTAMENTE

Omsorg for danskere, når de er langt væk hjemmefra

Når man skal oprette et testamente, kan det være en god hjælp at henvende sig til en advokat. Vi er en del af arvesamarbejdet Det Gode Testamente, som tilbyder gratis råd og vejledning. Du kan bestille et opkald fra en advokat via linket her.

Vi er som velgørende organisation fritaget for boafgift, og din arv vil dermed gå ubeskåret til arbejdet ved de danske kirker i udlandet.

Rekvirer folderen om arv og testamente her eller print den selv. Begge dele er gratis.

Oprettes testamente til fordel for DSUK eller en navngivne kirke tilknyttet DSUK, gives optil 5.000 kr. i tilskud til advokatsalær. Tilskuddet er skattepligtigt for testator.

KONTAKT

Tommy Liechti
Administrationschef
tl@dsuk.dk | 21 80 07 50

TAG ARVETESTEN HER

Kender du din egen situation i forhold til arv? Gift/samboende, egne børn/bonusbørn, nevøer/niecer eller måske slet ingen slægtninge. Rigtig mange forhold spiller ind. Tag arvetesten og blive lidt klogere.

Danske Sømands- og Udlandskirker kan yde et tilskud til advokatsalær på op til 5.000 kr ., hvis foreningen eller en specifik DSUK-kirke betænkes i dit testamente.

DET GODE TESTAMENTE

Vi er en del af samarbejdet Det Gode Testamente. Her kan man gratis råd og vejledning ved en advokat .
Læs mere her