Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK FOR Danske Sømands- og Udlandskirker

1 Generelt

Denne persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig enten som led i et medlems-/kunde- eller bidragyderforhold eller som bruger af vores tjenester herunder ved færden på vores hjemmeside. I persondatapolitikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger, og hvor længe vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne persondatapolitik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i persondatapolitikken, som du ikke kan acceptere. På www.DSUK.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.

2 Dataansvarlig

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Danske Sømands- og Udlandskirker
Smallegade 47
DK-2000 Frederiksberg
Tlf +45 7026 1828
E-mail kontor@dsuk.dk
CVR 27 53 45 70

(Herefter ”DSUK”)
 

3 Retlige ramme
3.1 Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil kommer Lov nr. 502: Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) vedtaget af Folketinget den 17. maj 2017.

3.2 Har du spørgsmål til vores persondatapolitik, eller måden vi behandler dine personlige oplysninger, som er registreret hos DSUK, kan du i første omgang rette henvendelse til administrationschef Tommy Liechti på TL@DSUK.dk; alternativt til DSUKs fælles mailadresse: kontor@DSUK.dk

4 Definitioner

Nedenfor følger definitioner af de væsentligste persondataretlige begreber:

  • Personoplysninger: Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.
  • Dataansvarlig: Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages Behandling af personoplysninger.
  • Databehandler: Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.
  • Behandling: Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Organisationen.
  • Særlige Kategorier af Personoplysninger: Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).
  • Persondataforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.
  • Databeskyttelsesloven: Lov nr. 502: Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven), offentliggjort den 17. maj 2017.

5 Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Personoplysninger skal forstås som defineret i persondatalovgivningen. Afhængig af om du er medlem, kunde eller bidragyder hos os, eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som velgørende organisation. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag, medmindre du vælger at bidrage anonymt, dine eventuelle køb af ydelser eller varer hos os, og/eller når vi skal administrere dine eventuelle abonnementer eller medlemskaber hos os. Det kan også være ved din brug af vores webshop, vores kundeservice og/eller i forbindelse med vores markedsføring over for dig.

6 De personoplysninger, vi behandler om dig

Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

6.1 Når du er medlem, kunde eller bidragyder hos os, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig:

Navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mail, registrerings- og kontonummer. Afhængig af dit forhold til os, indsamler vi oplysninger om dit CPR-nr. (ved oprettelse af Betalingsservice aftale hos Nets eller indberetning af støttebeløb til SKAT), CVR.nummer, kommentarer, betalingstyper og produkt.

6.2 Hvis du er medlem af en af DSUK stiftsbestyrelser eller udvalg indsamler vi ligeledes oplysninger om dette.

6.3 Har du meldt dig som modtager af vores nyhedsbrev, indsamler vi følgende personoplysninger om dig: -navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresse, evt. svar fra tilmelding mv.
Personoplysningerne anvendes internt i DSUK og videresælges ikke til tredjepart.

7 Administration af dine bidrag
Formålene med behandlingen af dine personoplysninger er følgende:

-Give dig kundeservice, svare på spørgsmål og efterkomme dine anmodninger.
-Håndtere administration af donorforholdet til dig.
-Indberette til SKAT.
-Kontakte dig via telefon, brev og e-mail med oplysninger om vores arbejde og opfordring til støtte eller medlemskab samt til køb af produkter i vores webshop.

Du kan til enhver tid afmelde dig denne kommunikation.

Vores legitime interesser er at:
- administrere dine donationer og indberette dem til SKAT.
-markedsføre vores støttemuligheder.

Hvor længe gemmer vi dine data?

I henhold til regnskabsloven er vi forpligtet til at opbevare dine data i løbende år plus fem år. Herefter slettes de.
Du vil maksimalt kunne opleve at blive kontaktet i op til to år efter sidste donation eller to år efter udløb af medlemskab.

Administration af fast aftale om bidrag
Formålene med behandlingen af dine personoplysninger er følgende:

-Opkræve det aftalte beløb på de aftalte tidspunkter
-Give dig kundeservice, svare på spørgsmål og efterkomme dine anmodninger.
-Håndtere administration af donorforholdet til dig.
-Indberette til SKAT.
-Kontakte dig via telefon, brev, e-mail med oplysninger om vores arbejde og opfordring til støtte eller medlemskab samt til køb af produkter i vores webshop.

Du kan til enhver tid afmelde dig denne kommunikation.

Vores legitime interesser er at

-administrere din aftale om fast støtte og indberette dem til SKAT.
-markedsføre vores produkter og støttemuligheder.

Hvor længe gemmer vi dine data?

-I henhold til regnskabsloven er vi forpligtet til at opbevare dine data i løbende år plus fem år. Herefter slettes de.
-Du vil maksimalt kunne opleve at blive kontaktet i op til 2 år efter sidste donation eller 2 år efter udløb af medlemskab.
-Din aftale hos Nets vil blive gemt i 15 måneder efter ophørt aftale.

Administration af forpligtelseserklæring (gavebrev)
Formålene med behandlingen af dine personoplysninger er følgende:

-Opkræve det aftalte beløb
-Give dig kundeservice, svare på spørgsmål og efterkomme dine anmodninger.
-Håndtere administration af donorforholdet til dig.
-Indberette til SKAT.
-Kontakte dig via telefon, brev og e-mail med oplysninger om vores arbejde og opfordring til støtte eller medlemskab samt til køb af produkter i vores webshop.

Du kan til enhver tid afmelde dig denne kommunikation.

Vores legitime interesser er at

-administrere din forpligtelseserklæring og indberette til SKAT.
-markedsføre vores produkter og støttemuligheder.

Hvor længe gemmer vi dine data?

-I henhold til regnskabsloven er vi forpligtet til at opbevare dine data i løbende år plus fem år. Da en forpligtelse (gavebrev) løber i minimum 10 år, kan vi gemme dine data i hele den periode, din forpligtelse gælder og derudover i løbende år plus fem år. Du vil maksimalt kunne opleve at blive kontaktet i op til to år efter din sidste donation. .
-Din aftale hos Nets vil blive gemt i 15 måneder efter ophørt aftale.

Administration af kundeforhold ved køb i webshop
Formålene med behandling af dine personoplysninger er følgende:

-Fremsende ordrebekræftelse.
-Identificere dig som kunde.
-Give dig kundeservice, svare på spørgsmål og efterkomme dine anmodninger.
-Udføre din ordre.
-Administration af kundeforholdet til dig.
-Kontakte dig via telefon, brev og e-mail med oplysninger om vores arbejde og opfordring til støtte eller medlemskab samt til køb af produkter i vores webshop.

Du kan til enhver tid afmelde dig denne kommunikation.

Vores legitime interesser er at

-administrere dit køb hos DSUK.
- Kontakte dig via telefon, brev, e-mail med oplysninger om vores arbejde og opfordring til støtte eller medlemskab samt til køb af yderligere produkter i vores webshop.

Hvor længe gemmer vi dine data?

-I henhold til regnskabsloven er vi forpligtet til at opbevare dine data i løbende år plus fem år. Herefter slettes de.
-Du vil maksimalt kunne opleve at blive kontaktet telefonisk i op til to år efter sidste køb.

Har du tilmeldt dig vores nyhedsmail?
Formålene med behandlingen af dine personoplysninger er følgende:

-kunne sende vores nyhedsmail til dig elektronisk, med oplysning om vores arbejde, opfordring til støtte, købe produkter i vores webshop eller deltage i eventuelle spørgeskemaundersøgelser.

-Vi beder desuden om dit telefonnummer. Det gør vi for at kunne kontakte dig, hvis vi kan se, at nyhedsmailen ikke kommer frem til dig.

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsmailen igen.

Vores legitime interesser er at

-Behandle dine data, når du har give samtykke til det.
- Kontakte dig via telefon, brev, e-mail med oplysninger om vores arbejde og opfordring til støtte eller medlemskab samt til køb af produkter i vores webshop.

Hvor længe gemmer vi dine data?

-Dine data gemmes, indtil du selv afmelder dig.

Deltager du i en konkurrence, bestiller gratis hæfter, opskriftshæfter  mv.?
Formålene med behandlingen af dine personoplysninger er følgende:

-Kontakte dig via brev og e-mail med oplysninger om vores arbejde og opfordring til støtte eller medlemskab, købe produkter i vores webshop eller deltage i spørgeskemaundersøgelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig denne kommunikation.

Vores legitime interesser er at

-Behandle dine data, når du har givet samtykke til det.
-Markedsføre vores produkter og støttemuligheder.

Hvor længe gemmer vi dine data?

-Du vil maksimalt kunne blive kontaktet i op til to år efter sidste interaktion.

Har du tegnet testamente til fordel for DSUK?
Formålene med behandlingen af dine personoplysninger er følgende:

-Opbevare testamentet, faktura til advokat og evt. anden korrespondance.
-Kunne kontakte dig via telefon, brev og e-mail med oplysninger om vores arbejde og opfordring til at støtte, købe produkter i vores webshop eller deltage i spørgeskemaundersøgelser.

Du kan til enhver tid afmelde dig denne kommunikation.

Vores legitime interesser er at

-Kontakte dig via telefon, brev og e-mail med oplysninger om vores arbejde og opfordring til støtte eller medlemskab samt til køb af produkter i vores webshop.

Hvor længe gemmer vi dine data?

-Vi gemmer dit testamente i løbende år + fem år efter arvesagen er afsluttet.

Deling af dine personoplysninger
Vi deler kun dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som er nødvendige for at bistå os med udførelsen af din ordre, eller som bistår os med vores it-drift, hosting, betalingsplatform og crm-system. Det betyder, at vi eksempelvis kan dele dine oplysninger med vores serviceleverandører, vores tekniske support og vores bank.

Vi deler dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtet til det, f.eks. som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som SKAT.

Beskyttelse af personoplysninger
-Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en (begrænset) risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine oplysninger på eget ansvar.

-Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

-Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi datoen ”sidst opdateret” nederst på siden. Ved væsentlige ændringer giver vi besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

-I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data der behandles om dig er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har samtidig mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jfr. persondatalovens § 58, stk. 1.

Dine rettigheder
Din ret til at få indsigt i data:

-du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig. Hvis du ønsker indsigt, skal du sende en mail til administationschef Tommy Liechti på tl@dsuk.dk eller til DSUK’s fællesmail kontor@dsuk.dk

Din ret til at få rettet data:
-vi vil gerne sikre os, at vores data om dig er korrekte. Derfor har du ret til at supplere med manglende og relevante data. Mener du, at vores data om dig ikke er korrekte, kan du også bede om at få dem rettet. Hvis du ønsker at få rettet data, skal du skrive til kontor@dsuk.dk

Din ret til at få slettet data:
-som kunde i vores webshop, som bidragsyder/medlem/ansøger mv. kan du bede om at få data slettet, hvis en af disse betingelser er opfyldt:
-hvis data ikke længere er nødvendige til de formål, de blev indsamlet og brugt til.
-hvis brugen af data kun sker på baggrund af dit samtykke, og du tilbagekalder dette.
-hvis du modsætter dig brugen af data, og vi ikke har legitime grunde, der vejer tungere end dine.
-hvis vi ikke behandler data i overensstemmelse med reglerne.
-hvis vi skal slette data for at overholde vores juridiske forpligtelser.
Hvis du ønsker at få slettet dine data, skal du skrive til administrationschef Tommy Liechti på tl@dsuk.dk eller til DSUK’s fællesmail kontor@dsuk.dk

Din ret til at gøre indsigelse:
-du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine data. I et sådant tilfælde skal du beskrive præcis, hvilken behandling af data du gør indsigelse mod. Hvis vi vurderer, at vi alligevel vil fortsætte med at behandlede berørte data, skal vi påvise, at der er interesser, der vejer tungere, end du skriver. Ønsker du at gøre indsigelse mod vores behandling, skal du skrive til administationschef Tommy Liechti på tl@dsuk.dk eller til DSUK’s fællesmail kontor@dsuk.dk

Din ret til at begrænse behandlingen af data:
-du har ret til at bede om, at vi midlertidigt begrænser behandlingen af dine data. Vi kan begrænse behandlingen af dine data i disse situationer, hvis:
-du mener, at dine data er forkerte, kan du bede om, at vi begrænser behandlingen af dem, mens undersøgelsen er i gang hos os.
-du har brug for dine data til at bestemme, håndhæve eller forsvare juridiske krav, selvom vi ikke længere behøver dine data.
Vi begrænser behandlingen af dine data midlertidigt, informerer vi dem, vi har videregivet data til, om at brugen er midlertidigt begrænset. Dog kun, hvis det er praktisk muligt og ikke kræver alt for omfattende indsats.
-hvis du ønsker at begrænse behandlingen af dine data, skal du skrive til administationschef Tommy Liechti på tl@dsuk.dk eller til DSUK’s fællesmail kontor@dsuk.dk

Dine muligheder for alt klage:
Hvis du mener, at vi behandler dine data i strid med reglerne, skal du kontakte os hurtigst muligt. Du kan kontakte administationschef Tommy Liechti på tl@dsuk.dk eller til DSUK’s fællesmail kontor@dsuk.dk

-Er du utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, og ønsker du at klage til en offentlig myndighed, kan du klage til Datatilsynet via datatilsynet.dk

8 Cookies
På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at styre et eventuelt login samt til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile udstyr. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger udover, hvad der fremgår af denne politik. 

9 Copyright
Indholdet på dette website er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form, hverken helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra DSUK.

Download eller kopiering af fotos og/eller tekster er kun tilladt, såfremt der ligger en skriftlig tilladelse fra DSUK.

Sidst opdateret
Denne persondatapolitik er sidst opdateret den 17. maj 2022