Udlandsprovst

Selma Ravn
sr@dsuk.dk | +45 7026 1828

Overordnet ledelse af DSUK. Provstefunktion for alle præster (ekskl. Sydslesvig) herunder ansæt­telser og indsættelser af præster, faglig udvikling, arbejdsmiljø, MUS etc. Forhandling og mægling med råd og præster.
Gejstligt tilsyn i samarbejde med DSUKs biskopper. Bestyrelses­ og udvalgs­arbejde. Visioner og udvikling.